Sydfyn og Omegns

Fugleforening

Bestyrelsen
 

Formand: Ejnar Madsen

Tlf.: 62 60 14 60 Mob.: 22 39 28 51

Mail: duller.madsen@hotmail.com

 

Kasserer: Helene Knudsen

Mob.: 20 65 60 64

Mail: knudsen5700@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem: Andy Arnoldsen

Tlf.: 62 27 15 12 Mob.: 24 41 33 18

Mail: arnoldsen5772@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Knudsen

Mob.: 61 37 59 38

Mail: knudsen5700@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem: Tommy Vallentin

Mob.: 40 34 80 85

Mail: tv@tvallentin.dk

 

Bestyrelsessuppleant: John Hansen

 

 

 

Bilags konsulent: Niels Erik Johansen

Tlf.: 62 63 26 71 Mob.: 40 31 06 71

Mail: niels-erik76@tdcadsl.dk

 

Bilags konsulent suppleant: Svend Åge Nielsen